ایران، اصفهان، خیابان استانداری، کوچه شماره 8

Laundry

There is a laundry bag in your room. It takes about 24 hours

Washing and ironing rate: 80.000 IRR

Washing rate: 40.000 IRR and Ironing rate: 40.000 IRR

These rates are for big pieces. 4 small pieces will be count like 1 big piece

جهت بهره مندی از خبررسان ما، ثبت نام کنید

خدمات هتل

خدمات پذیرش 24 ساعته

صبحانه ی روم سرویس

اینترنت بی سیم رایگان

نظافت روزانه اتاق ها

تخت اضافه برای کودکان